Galatasaray Üniversitesinin stratejik planında, kurumun misyonu “toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası işbirliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirme” olarak belirlenmiştir. Danışmanlık, sürekli eğitim hizmetleri, topluma yönelik bilgi ve eğitim hizmetleri üniversitenin toplumsal gelişime katkıda bulunmak adına faaliyet gösterdiği alanlar olarak nitelendirilmektedir. Galatasaray Üniversitesi ürettiği bilgiyi toplum yararına dönüştürmeyi esas alan bir yönetim anlayışını benimsemekte ve bu yararı kalite temelli bir bakış açısıyla sunmayı hedeflemektedir. Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak, toplumsal ve çevresel duyarlılık üniversitenin temel değerleri arasında sıralanmaktadır.

Yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, kurumsal ölçekte bir yapılanma desteğiyle ve yeni teknolojik olanaklar yardımıyla yaşam boyu eğitim faaliyetlerini, uygulamalı araştırma çalışmalarını, danışmanlık hizmetlerini, sürdürülebilirlik temelli sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılık projelerini ölçülebilir hedefler doğrultusunda ve bir devamlılık içinde yürütmek toplumsal katkı politikamızdır.

Bu kapsamda;

  • Toplumsal gelişime katkıda bulunacak araştırma faaliyetlerinin artırılması ve çıktılara açık erişim sağlanması,
  • Eğitim-öğretim programlarının müfredatlarına toplumsal katkıya yönelik derslerin eklenmesi,
  • Çevresel duyarlılık projelerinin artırılması,
  • Sosyal sorumluluk projelerinin artırılması,
  • Yaşam boyu öğrenme kapsamında topluma yönelik düzenlenen eğitim programlarının ve bunlara katılımın artırılması,
  • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen dil eğitimi programlarının ve bunlara katılımın artırılması,
  • Özel ihtiyacı olan gruplara yönelik sosyal bütünleşmeyi ve kapsayıcılığı sağlayan faaliyetlerin ve düzenlemelerin artırılması,
  • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile düzenlenen toplumsal katkı amaçlı etkinliklerin ve projelerin artırılması,
  • Kurum ve kuruluşlara yönelik araştırma, danışmanlık ve bilgi aktarımı faaliyetlerinin artırılması,

toplumsal katkı stratejilerimizdir.