• Doç. Dr. Emine Nazlı AYTUNA (Koordinatör)
  • Doç. Dr. Menent SAVAŞ CAZALA
  • Doç. Dr. Banu DİNCER
  • Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Nur BOLAYIR
  • Öğr. Gör. Nazlı ÖKTEN GÜLSOY
  • Ar. Gör. Dr. Elif DOĞU
  • Dr. Yusuf GOCUK
  • Reyhan CEBECİ